Gizlilik Politikası

Sahibi ve Veri Sorumlusu

Mehmet Aydin Sahış İşletmesi 

Email: [email protected]

Tanımlar ve Yasal Referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak bir gerçek kişinin kimliğinin veya kimliğinin belirlenmesine izin veren her türlü bilgi.

Kullanım Verisi

Focused Pupa uygulamasının kullanılmasını sağlayan  ve otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Focused Pupa’yı kullanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Uniform Resource Identifier), isteğin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıt durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata, vb.), menşei ülke, tarayıcının özellikleri ve kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemi, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örn. ziyaret edilen sayfaların sırasına özel atıfta bulunulan uygulama ve cihazın işletim sistemi ve/veya kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Focused Pupa uygulamasını kullanan, aksi belirtilmedikçe uygulamaya veri sağlayan kişi.

Veri Konusu

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

Bu gizlilik politikasında açıklandığı gibi, kişisel verileri kontrolör adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ.

Veri Sorumlusu (veya Sahibi)

Focused Pupa uygulamasının işletilmesi ve kullanımına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ. Veri denetleyicisi, aksi belirtilmedikçe, Focused Pupa uygulamasının sahibidir.

Focused Pupa (veya bu Uygulama)

Kullanıcının kişisel verilerinin toplandığı ve işlendiği mobil yazılım.

Hizmet

Web Sitesi, uygulama ve sözleşmelerde belirtilen şekliyle, kullanıcının uygulamayı kullanmasını sağlayan, Focused Pupa tarafından sunulan faaliyet ve işlemleri belirtir.

Çerezler (Cokies)

Çerezler, kullanıcının tarayıcısında saklanan küçük veri kümelerinden oluşan izleyicilerdir.

İzleyici (Tracker)

İzleyici, örneğin kullanıcının cihazındaki bilgilere erişerek veya bu bilgileri depolayarak kullanıcıların izlenmesini sağlayan (örneğin çerezler, benzersiz tanımlayıcılar, web işaretçileri, yerleşik komut dosyaları, e-etiketler ve parmak izi gibi) herhangi bir teknolojiyi belirtir.

Yasal Bilgi

Bu gizlilik sözleşmesi, birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 13/14.

Topalan Veri Türleri

Focused Pupa Uygulaması aşağıdaki Kişisel Veri türlerini toplamaktadır: Çerezler, Kullanım verisi, reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA), coğrafi konum, Kamera izni, Depolama izni, Fotoğraf Kitaplığı izni, cihaz bilgisi, coğrafya/bölge, kullanıcı sayısı, seans sayısı, seans süresi, Uygulama içi satın alma işlemleri, Uygulama güncellemeleri, ilk lansmanlar, işletim sistemleri, Kullanıcı adı, resim, kullanıcı okul bilgileri, kullanıcı cinsiyet bilgisi, kullanıcı e-mail adresi.

Toplanan kişisel verilerle ilgili tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya veri toplamadan önce paylaşılan açıklama metinlerinde bildirilir.

Kişisel veriler, kullanıcı tarafından manuel olarak sağlanabilir veya kullanım verileri Focused Pupa (Android sürümü) kullanılırken otomatik olarak alınabilir.

Aksi belirtilmedikçe, Focused Pupa (Android sürümü) tarafından istenen tüm veriler zorunludur ve bu verilerin sağlanmaması, Focused Pupa’nın (Android sürümü) hizmetlerini sağlamasını engelleyebilir. Bazı verilerin (Kullanıcı adı, resim, kullanıcı okul bilgileri, kullanıcı cinsiyet bilgisi, kullanıcı e-mail adresi vb.) sağlanması kullanıcının kendi insiyatifine bırakılmıştır. Bu veriler sağlanmadığı durumlarda da kullanıcı uygulamayı kullanmaya devam edebilir. 

Hangi kişisel verilerin zorunlu olduğundan emin olmak isteyen kullanıcılar, uygulama sahibi ile iletişime geçebilirler.

Focused Pupa veya Focused Pupa tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin Uygulama sahipleri tarafından çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir kullanımı, diğerlerine ek olarak kullanıcı tarafından istenen hizmetin sağlanması amacına hizmet eder. 

Kullanıcılar, Focused Pupa aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf kişisel verisinden sorumludur ve üçüncü tarafın onayının alındığını onaylarlar.

Uygulama sahibi, verilerin yetkisiz erişimini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.

Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek gerçekleştirilir. Uygulama sahibi bazı durumlarda veri işlemcisi olarak üçüncü şahısları atayabilir. Örneğin; Focused Pupa’nın (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (örneğin, Üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları olarak). Bu veri işleyenlerin güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda kullanıcı tarafından talep edilebilir.

Bazı mevzuatlar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı bu tür işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Her durumda, uygulama sahibi, veri işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle kişisel verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Veriler, uygulamanın geliştirildiği işletme ofislerinde ve veri işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları, kullanıcı verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, bu tür aktarılan verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa veri aktarımlarının yasal dayanağı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptirler. Verilerini korumak için uygulama sahibi tarafından böyle bir aktarım gerçekleşirse, kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak uygulama sahibi ile görüşebilir.

Kişisel veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Bu nedenle: uygulama sahibi ve kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan kişisel veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanacaktır. Uygulama sahibinin meşru menfaatleri için toplanan kişisel veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Uygulama sahibi ile iletişime geçerek Uygulama sahibi tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bulabilirler. Kullanıcının bu tür işlemeye izin verdiği her durumda, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, uygulama sahibinin kişisel verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilmiş olur. Ayrıca, uygulama sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir makamın emriyle kişisel verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.Saklama süresi sona erdiğinde, kişisel veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

Veri İşleme Amaçları

Kullanıcıya ilişkin veriler, uygulamanın amacına uygun hizmeti sunması, yasal yükümlülüklerine uyması, yaptırım taleplerine yanıt vermesi, hak ve menfaatlerini (veya kullanıcılarının veya üçüncü şahısların menfaatlerini) koruması, herhangi bir kötü niyetli veya hileli faaliyeti tespit etmesi, ayrıca aşağıdakileri içerir: reklamcılık, barındırma ve back end altyapısı, üçüncü taraf hesaplarına erişim, kişileri yönetme ve mesaj gönderme, altyapı izleme, kişisel veri erişimi için cihaz izinleri, kullanıcı veritabanı yönetimi, analitik ve sosyal özellikler.

Focused Pupa kullanıcı girişi için facebook ve google gibi giriş bilgisi sağlayan uygulamalarla kayıt için gerekli olan bilgileri toplayabilir. Bu hizmet, Focused Pupa’nın diğer uygulamalarda bulunan kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir. 

İstenen izinler şunlar olabilir: Temel bilgiler = varsayılan olarak  ad, resim, cinsiyet ve yerel ayarları gibi belirli kullanıcı verilerini içerir. Arkadaşlar gibi bazı kullanıcı bağlantıları da mevcuttur. Kullanıcı verilerinden daha fazlasını herkese açık hale getirdiyse, daha fazla bilgi mevcut olacaktır. Arkadaş Listesi = kullanıcının söz konusu uygulamayı da kullanan arkadaş listesine erişim sağlar. Kişisel verilere erişim için cihaz izinleri = Focused Pupa, aşağıda açıklandığı gibi kullanıcının cihaz verilerine erişmesine izin veren belirli izinler talep edebilir.

Varsayılan olarak, ilgili bilgilere erişilebilmesi için bu izinlerin kullanıcı tarafından verilmesi gerekir. İzin verildikten sonra, kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu izinleri iptal etmek için kullanıcılar, cihaz ayarlarına başvurabilir veya bu belgede sağlanan iletişim bilgilerinden destek talep edebilirler. Uygulama izinlerini kontrol etmek için tam prosedür, Kullanıcının cihazına ve yazılımına bağlı olabilir. Lütfen bu tür izinlerin iptal edilmesinin Focused Pupa’nnn düzgün çalışmasını etkileyebileceğini unutmayın.

Kullanıcı aşağıda listelenen izinlerden herhangi birini verirse, ilgili kişisel veriler Focused Pupa tarafından işlenebilir (yani erişebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir).

Kamera izni

Kameraya erişmek veya cihazdan görüntü ve video çekmek için kullanılır.

Fotoğraf Kitaplığı izni

Kullanıcının Fotoğraf Kitaplığına erişim sağlar.

Depolama izni

Herhangi bir öğenin okunması ve eklenmesi dahil olmak üzere, paylaşılan harici depolamaya erişmek için kullanılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakkında Detaylı Bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Üçüncü taraf hesaplarına erişim

Bu hizmet türü, Focused Pupa’ın bir üçüncü taraf hizmette hesabınızdaki verilere erişmesine ve onunla eylemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, kullanıcı tarafından açık yetkilendirme gerektirir.

Facebook, Google vb. hesabı erişimi

Bu hizmet, Focused Pupa’nın Facebook, Google vb. tarafından sağlanan kullanıcı hesabına bağlanmasına ve ilgili verileri işlemesine izin verir.

Kişisel verilere erişim için cihaz izinleri

Focused Pupa, kullanıcılardan aşağıda açıklandığı gibi kullanıcının cihaz verilerine erişmesine izin veren belirli izinler ister.

Focused Pupa, burada özetlenen ve bu belgede açıklanan şekilde kullanıcının cihaz verilerine erişmesine izin veren kullanıcılardan belirli izinler ister. İşlenen Kişisel Veriler: Kamera izni; Fotoğraf Kitaplığı izni; Depolama izni.

Server ve Back-End altyapısı

Bu hizmet türü, Focused Pupa’nın çalışmasını ve dağıtılmasını sağlayan veri ve dosyaları barındırmanın yanı sıra, Focused Pupa’nın belirli özelliklerini veya bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlama amacına yöneliktir. Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve kişisel verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Altyapı izleme

Bu hizmet türü, Focused Pupa’nın bileşenlerinin kullanımını ve davranışını izlemesine olanak tanır, böylece performansı, çalışması, bakımı ve sorun giderme geliştirilebilir. Hangi kişisel verilerin işleneceği, işlevi Focused Pupa’nın faaliyetlerini filtrelemek olan bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulama şekline bağlıdır.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu hizmet türü, kullanıcı ile iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerini içeren bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar. Bu hizmetler ayrıca, mesajın kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra, örneğin mesajda bulunan bağlantılara tıklayarak kullanıcının mesajla ne zaman etkileşime girdiğine ilişkin verileri de toplayabilir.

Sosyal özellikler

Focused Pupa kullanıcıları diğer kullanıcıların odaklanma süresi, toplam PupaCoin miktarı, Sınıf ve okul bilgileri, kullanıcı adları, profil resimleri, ilham veren söz bilgileri gibi herkese açık bilgilerini görüntüleme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile arkadaş olma, davet etme, mesajlaşma gibi etkileşim gerektiren faaliyetlerde bulunabilirler. 

Kullanıcı veritabanı yönetimi

Bu hizmet türü, uygulamanın bir e-posta adresinden, bir kişisel veriden veya kullanıcının Focused Pupa uygulamasına sağladığı diğer bilgilerden başlayarak kullanıcı profilleri oluşturmasına ve ayrıca analitik özellikler aracılığıyla kullanıcı etkinliklerini izlemesine olanak tanır. Bu kişisel veriler ayrıca kullanıcı hakkında (sosyal ağların profilleri gibi) kamuya açık bilgilerle eşleştirilebilir ve uygulamayı iyileştirmek için görüntüleyip kullanabileceği özel profiller oluşturmak için kullanılabilir. Focused Pupa üzerinde gerçekleştirilen belirli eylemlere dayalı e-postalar gibi, kullanıcıya zamanlanmış mesajların gönderilmesini de sağlayabilir.

Anlık ve Planlanmış bildirimler

Focused Pupa, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlara ulaşmak için kullanıcıya anlık bildirimler gönderebilir. Kullanıcılar çoğu durumda, cep telefonları için bildirim ayarları gibi cihaz ayarlarını ziyaret ederek anlık bildirimleri almayı reddedebilir ve ayarları değiştirebilirler.Kullanıcılar, anlık bildirimlerini devre dışı bırakmanın Focused Pupa uygulamasının kullanımını olumsuz etkileyebileceğini bilmelidir.

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, uygulama sahibi tarafından işlenen verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir. Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesine daha önce izin verdikleri maddelerde onaylarını geri alma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, işlemenin rıza dışında yasal bir temelde gerçekleştirilmesi halinde, verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. 

Kullanıcılar, verilerin uygulama sahibi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönlerine ilişkin açıklama alma ve işlenmekte olan verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, belirli koşullar altında verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, uygulama sahibi, verilerini saklamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.

Kullanıcılar, belirli koşullar altında kişisel verilerinin silinmesini veya kaldırılması hakkına sahiptir

Kullanıcılar, yapılandırılmış verilerini, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin kullanıcının rızasına, kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına talepte bulunma hakkına sahiptir.

Verilerin İşlenmesine itiraz etme hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel verilerin bir kamu yararı için, uygulama sahibine tanınan resmi bir yetkinin kullanılması veya uygulama sahibinin izlediği meşru çıkarların amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, kullanıcılar, kendi özel durumlarıyla ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemeye itiraz edebilirler. 

Kullanıcılar, kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Uygulama sahibinin kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Kullanıcılar haklarını kullanma taleplerini, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla uygulama sahibine yönlendirebilirler. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve uygulama sahibi tarafından mümkün olan en kısa sürede ele alınacaktır.

Çerez politikası

Focused Pupa çerezleri (cokies) kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı Çerez Politikasını inceleyiniz.

Yasal İşlem

Kullanıcının kişisel verileri, uygulama sahibi tarafından mahkemelerde yasal amaçlarla kullanılabilir.

Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine uygulama sahibinin kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Sistem Bakımı

İşletim ve bakım amacıyla, Focused Pupa ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, Focused Pupa (Sistem günlükleri) ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer kişisel verileri (IP Adresi gibi) kullanabilir.

Kişisel verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, kullanıcılar tarafından talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakınız.

Uygulama sahibi, kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen Focused Pupa uygulaması içinde bilgilendirerek ve/veya – teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – kullanıcılara herhangi bir iletişim yoluyla bildirim göndererek bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcıların bu sayfayı sık sık kontrol etmesi şiddetle tavsiye edilir.

Değişiklikler, kullanıcının onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkiliyorsa, gerektiğinde kullanıcıdan yeni onay alacaktır.

tr_TRTurkish